Webbinarium: energieffektivisering i offentlig sektor

Webbinarium: energieffektivisering i offentlig sektor Nytt tillfälle för kommuner i Östra Mellansverige att delta – för dig som missade förra tillfället, eller bara vill lyssna igen! Energieffektivisering är inte bara bra för klimatet, det bidrar även till minskade utgifter, bättre inomhusmiljö och lägre utsläpp. EnOff-modellen kan göra er verksamhet mer energieffektiv och samtidigt hjälpa er att…

Webbinarium: energieffektivisering i offentlig sektor

Webbinarium: energieffektivisering i offentlig sektor Nu välkomnar vi kommuner i Östra Mellansverige till ett kostnadfritt webbinarium om EnOff-modellen! Energieffektivisering är inte bara bra för klimatet, det bidrar även till minskade utgifter, bättre inomhusmiljö och lägre utsläpp. EnOff-modellen kan göra er verksamhet mer energieffektiv och samtidigt hjälpa er att få ett helhetsgrepp kring renovering av era…

Värmeplaneringsverktyget Plan4Heat är inte längre tillgängligt

Värmeplaneringsverktyget Plan4Heat är inte längre tillgängligt Det webbaserade värmeplaneringsverktyget Plan4Heat utvecklades av Greensway, Ramböll och Energikontoret i Mälardalen under 2017–2018, med finansiering från Energimyndigheten. Verktyget utformades för att underlätta planering av energieffektiv uppvärmning i nya bostadsområden. Kontakta gärna vår projektledare Martin Wetterstedt för mer information om Planet4Heat.

Inspirationsmöte – Kommuner som innovativa energicentrum

Välkommen till ett inspirationsmöte om hur din kommun kan bli en motor för hållbar och innovativ energiutveckling!   Forskning och innovation i den kommunala vardagen – inom egna verksamheter och ute i samhället Från nya tekniska lösningar till beteendepåverkan och innovativa tankesätt Projektexempel och finansieringsmöjligheter för projekt inom området Energicentrumet i Eskilstuna inspirerar till hållbar…

Webinarium: Borgmästaravtalet – en bra deal för små kommuner!

Detta webinarium är genomfört men här kan du se det igen: Välkommen till ett webinarium om EU:s Borgmästaravtal EU lanserade Borgmästaravtalet år 2008 för att engagera kommunerna i implementeringen av EU:s klimat- och energipolitiska mål. Avtalet kan betraktas som en succé då hälften av unionens population ingår i avtalet. I Sverige deltar 56 kommuner varav…

Bygglov för solceller och Mälardalens solelutveckling presenterades på Solforum

Bygglov för solceller och Mälardalens solelutveckling presenterades på Solforum I höstas var Sofie och Fredrik från Energikontoret på Energimyndighetens Solforum och pratade om bygglov för solceller och solelutvecklingen i Mälardalens kommuner.   Inom projektet Solel i Östra Mellansverige gjordes i början av året en utredning och en översyn av regelverk, rutiner och taxor för solel…

Solelturnén ser tillbaka på ett upplyst Mälardalen

Solelturnén ser tillbaka på ett upplyst Mälardalen Solelturnén trotsade höstmörkret och kan nu se tillbaka på ett upplyst Mälardalen. Inte ljusmässigt utan snarare kunskapsmässigt. Solelturnén, vars syfte var att informera små och medelstora företag om solel och i denna turné sätta extra fokus på lantbruk, bestod av nio stopp runt om i Mälardalen. Turnén blev…

EU, kommunerna och klimatet – så funkar det

Energikontoret tipsar: En heldag i Stockholm om EU, kommunerna och klimatet Klimatkommunerna anordnar en öppen konferens om EU:s klimatpolitik utifrån ett kommunalt perspektiv – hur påverkas och påverkar kommunerna? Under dagen kan du bland annat lära dig mer om EU:s stora lagstiftningspaket Clean Energy For All Europeans, EU:s Borgmästaravtal, hur en svensk europaparlamentariker och ett…