Renovera hållbart och bygg klimatsmart!

Renovera hållbart och bygg klimatsmart! Till alla er som går i byggtankar vill vi rekommendera ett besök på Informationscentrum för hållbart byggande.Här finns information för småhusägare, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare om hur just ni kan göra kloka val som är både hållbara och bra för klimatet.

Beviljat investeringsstöd – Zetterbergs Industri investerar för minskad klimatpåverkan

Pressmeddelande 2018-09-12   Zetterbergs Industri investerar för minskad klimatpåverkan – beviljat investeringsstöd Naturvårdsverket har beviljat ett investeringsstöd till Zetterbergs Industri. Med hjälp av stödet kommer spillvärmen från företagets tillverkning värma fabrikslokalerna och eliminera befintlig oljeeldning. Energikontoret i Mälardalen har hjälpt Zetterbergs att ta fram en lösning för ventilationen i deras lackeringsanläggning, en behovsanpassad lösning med…