Insatsprojekt Hållbara transporter

Funderar du på att skaffa laddplats till ditt elfordon? Idag är det enkelt att skaffa en laddbox och den gör laddningen säkrare. Genom insatsprojektet Hållbara transporter erbjuder de kommunala energi- och klimatrådgivarna kostnadsfri och opartisk rådgivning för privatpersoner, föreningar och företag inom transporter. Rådgivarna har bland annat koll på vad man bör tänka på vid…

Energi- och klimatrådgivare fokuserar på solel och hållbara transporter

Pressmeddelande Energi- och klimatrådgivare fokuserar på solel och hållbara transporter   Nu går landets kommunala energi- och klimatrådgivare ihop för att öka kunskapen om hållbara transporter och solel. Fram till hösten 2019 erbjuds privatpersoner, organisationer och företag fördjupad rådgivning av sin kommunala energi- och klimatrådgivning. Fram till hösten 2019 kommer privatpersoner, organisationer och företag att…

Kommunala energi- och klimatrådgivare driver insatsprojekt

Under 2017 har Energimyndigheten initierat och samordnat flera insatsprojekt som kommunala energi- och klimatrådgivare kommer att arbeta med. Temaområden och målgrupperna som energi- och klimatrådgivningen i kommuner i Västmanland, Sörmland, Uppsala och Gotland kommer att arbeta inom har inriktningarna solenenergi till privathushåll och privatpersoners transporter. Projekten genomförs likartat nationellt och syftet är att samordna rådgivningsarbetet…