Beviljat investeringsstöd – Zetterbergs Industri investerar för minskad klimatpåverkan

Pressmeddelande 2018-09-12   Zetterbergs Industri investerar för minskad klimatpåverkan – beviljat investeringsstöd Naturvårdsverket har beviljat ett investeringsstöd till Zetterbergs Industri. Med hjälp av stödet kommer spillvärmen från företagets tillverkning värma fabrikslokalerna och eliminera befintlig oljeeldning. Energikontoret i Mälardalen har hjälpt Zetterbergs att ta fram en lösning för ventilationen i deras lackeringsanläggning, en behovsanpassad lösning med…

Energikontoret hjälper Tärnsjö Garveri att minska sin klimatpåverkan

Pressmeddelande 2018-07-05 Energikontoret hjälper Tärnsjö Garveri att minska sin klimatpåverkan   Tärnsjö garveri ingår i Energikontoret i Mälardalens nätverk för energieffektivisering och är nu en i raden av deltagande företag som beviljats investeringsstöd från Klimatklivet för att minska sin energianvändning och miljöpåverkan. Nu ska de minska sina CO2 utsläpp med 450 ton/år. Efter att en…