Så kan vi skapa en mer hållbar bygg- och fastighetssektor

Pressmeddelande 2019-11-26 Så kan vi skapa en mer hållbar bygg- och fastighetssektor Över en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från bygg- och fastighetssektorn. Och trots regeringens klimatmål om kraftigt minskade utsläpp går utvecklingen åt fel håll – sektorns energianvändning och utsläpp ökar, enligt färska siffror från Boverket. Därför arrangerar Energikontoret i Mälardalen Energitinget…