Förverkliga din projektidé med hjälp av EU-finansiering!

Välkommen till en lunchträff om EU-finansiering på Solelmässan! Horisont 2020 är EU:s forsknings – och innovationsprogram där både offentliga och privata aktörer kan få finansiering för olika typer av projekt. Energikontoret och EUSME Support 2020 IVL Svenska Miljöinstitutet bjuder in till en EU-lunch på Solelmässan med fokus på projektmöjligheterna i Horisont 2020. Lunchseminariet inleds genom…