Halvdagsseminarium om lönsamhetsberäkningar för energiinvesteringar

Lönsamhetsberäkningar för energiinvesteringar Välkommen till halvdagsseminarium som ger dig förståelse för hur olika investeringar och energiåtgärder i fastigheter relaterar till varandra och olika lönsamhetsmodeller. Seminariet kommer ge dig en mer ingående inblick i betydelsen av olika parametrar såsom kalkylränta, realränta, ekonomisk livslängd, teknisk livslängd med mera. Även konsekvenserna för utfall vid val av nivåer på…