Solelturnén ser tillbaka på ett upplyst Mälardalen

Solelturnén ser tillbaka på ett upplyst Mälardalen Solelturnén trotsade höstmörkret och kan nu se tillbaka på ett upplyst Mälardalen. Inte ljusmässigt utan snarare kunskapsmässigt. Solelturnén, vars syfte var att informera små och medelstora företag om solel och i denna turné sätta extra fokus på lantbruk, bestod av nio stopp runt om i Mälardalen. Turnén blev…

Energi- och klimatrådgivare har kraftsamlat för klimatet

Energi- och klimatrådgivare har kraftsamlat för klimatet Energimyndigheten gick under dagen ut med ett pressmeddelande kring de tre insatsprojekten som de kommunala energi- och klimatrådgivarna arbetat med under året. Följande är ett utdrag ifrån pressmeddelandet: Under 2017 har Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare kraftsamlat i tre nationella projekt. Projekten har handlat om att få fler…

Klimatmatchen i Munktellområdet

Klimatmatchen i Munktellområdet Tävlingen Klimatmatchen i Munktellområdet har nått sitt mål och vi vill tacka er alla som hängde med på den hållbara resan med så stort engagemang! Vi hoppas era nya resvanorna kan bestå och att ni kan inspirera fler i er omgivning att tänka på valet av hållbart färdsätt eller transportalternativ. Klimatmatchen är…

Hallå där, Henrik!

Hallå där, Henrik!   Henrik Dahlström, du är chef för Almis affärsrådgivare i Östergötland. Ni har deltagit i Energikontorets utbildning ”Energiklok affärsrådgivning” inom EU-projektet Energieffektiva företag. Vad innebär det? Henrik Dahlström – Det innebär att vi har träffat Energikontoret vid två tillfällen och fått information om deras verksamhet, verktyg och syn på energieffektiviseringsarbete.   Vad…

Årets Julklapp 2017 – Elcykeln!

Årets Julklapp 2017 – Elcykeln! Stigande medeltemperatur, USA drar sig ur Paris-avtalet, Brexit blir verklighet… I allt mörker ser vi däremot nu ett litet ljus, när HUI institute presenterade årets julklapp 2017. El-cykeln! Elcykeln har på kort tid gått från att vara en exklusiv vara till att nå en bred målgrupp. Människor ges möjlighet att…

Ge dig själv en julklapp i år – ett nytt jobb!

Ge dig själv en julklapp i år – ett nytt jobb! Vi ser fram emot att välkomna nya medarbetare. För tillfället söker vi: Energikartläggare/energicontroller (energieffektivisering i företag och organisation) Byggingenjör, fastighetstekniker (energieffektivisering i fastigheter, hållbart byggande) Projektledare fossilfria transporter (fokus på ladd-infrastruktur och cykelfrågor) REKRYTERAS VIA ACADEMIC WORK – Klicka här för att komma till länken…

Halvdagsseminarium om lönsamhetsberäkningar för energiinvesteringar

Lönsamhetsberäkningar för energiinvesteringar Välkommen till halvdagsseminarium som ger dig förståelse för hur olika investeringar och energiåtgärder i fastigheter relaterar till varandra och olika lönsamhetsmodeller. Seminariet kommer ge dig en mer ingående inblick i betydelsen av olika parametrar såsom kalkylränta, realränta, ekonomisk livslängd, teknisk livslängd med mera. Även konsekvenserna för utfall vid val av nivåer på…

Så ställer du dig bakom belysningsutmaningen!

Så ställer du dig bakom belysningsutmaningen! Den nationella satsningen på belysningsområdet är ett led i regeringens klimatarbete. Satsningen ska bidra till att öka effektiv belysning med hög kvalitet både i Sverige och internationellt. Målet är att få ut tio miljarder energieffektiva belysningslösningar på den globala marknaden. I Sverige står belysning i bostäder, offentliga lokaler, kontorslokaler samt utomhusbelysning för…