Borgmästaravtalet – en bra deal för små kommuner!

Vi på Energikontoret tror att framförallt små kommuner kan dra nytta av EU:s Borgmästaravtal. Inte minst för att få till ett strukturerat och framgångsrikt arbete med energi- och klimatfrågorna. Därför anordnade vi ett webinarium där vi bad två små svenska kommuner berätta om sina erfarenheter från arbetet med avtalet. EU lanserade Borgmästaravtalet år 2008 för…

EU, kommunerna och klimatet – så funkar det

Energikontoret tipsar: En heldag i Stockholm om EU, kommunerna och klimatet Klimatkommunerna anordnar en öppen konferens om EU:s klimatpolitik utifrån ett kommunalt perspektiv – hur påverkas och påverkar kommunerna? Under dagen kan du bland annat lära dig mer om EU:s stora lagstiftningspaket Clean Energy For All Europeans, EU:s Borgmästaravtal, hur en svensk europaparlamentariker och ett…