Flera sätt att beräkna lönsamheten på er solanläggning

Flera sätt att beräkna lönsamheten på er solanläggning Vid en investering i en solelanläggning är det väldigt vanligt att prata om återbetalningstid (pay-off tid) när man bedömer en solelanläggnings lönsamhet. I företagsvärlden används ofta andra lönsamhetsmodeller som någon av nuvärde- annuitet eller interräntemetoderna. Projektet ’Framtidens Solel i Östra Mellansverige’ har utvecklat en kalkylator där man…

Halvdagsseminarium om lönsamhetsberäkningar för energiinvesteringar

Lönsamhetsberäkningar för energiinvesteringar Välkommen till halvdagsseminarium som ger dig förståelse för hur olika investeringar och energiåtgärder i fastigheter relaterar till varandra och olika lönsamhetsmodeller. Seminariet kommer ge dig en mer ingående inblick i betydelsen av olika parametrar såsom kalkylränta, realränta, ekonomisk livslängd, teknisk livslängd med mera. Även konsekvenserna för utfall vid val av nivåer på…