EU-finansierad

2022-02-22

Skräddarsydd digitaliseringshjälp för fastighetsbolag i Sörmland

Nyhet

Nu kan fastighetsägare i Sörmland ta del av skräddarsydd hjälp från start-up-programmet NRGIZE. Genom dialog i ett avslappnat format kan de få tips, idéer och uppslag på hur de kan tackla just sina digitaliseringsutmaningar. Konceptet, som kallas Fireside chat, knyter kontakt mellan fastighetsbolag och talangfulla bolag inom proptech (property technology) och energieffektivering. Erbjudandet är kostnadsfritt och en del av projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i östra Mellansverige.

Fireside Chat är ett sätt för fastighetsägare att träffa bolag som besitter stora kunskaper kring digital transformation, och som kan hjälpa till med aktuella frågor. Samtalen är digitala och tidpunkten bestäms i samråd med dig som fastighetsägare eller -ansvarig.

Anmäl dig så här

Du som är intresserad behöver bara skicka ett mejl till Energikontoret i Mälardalens projektledare August Lindholm, august.lindholm@energikontor.se. Skriv ”Fireside chat” i ämnesraden och inkludera företagsnamnet och en kontaktperson med tillhörande mejladress.

Bli medlem i Fastighetsnätverk Sörmland

Inom ramen för projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i östra Mellansverige (2019–2022) koordinerar Energikontoret i Mälardalen även Fastighetsnätverk Sörmland. Det är en plattform för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring energi- och miljöfrågor. Nätverket, som hittills har 13 medlemmar, styrs av branschorganisationen Fastighetsägarna MittNord och deltagande fastighetsägare. Följ länken nedan för att läsa mer och bli medlem.