Organisation

Energikontoret i Mälardalens uppdrag är att bidra till en hållbar energiutveckling och minskad klimatpåverkan i Mälardalen. Vi ägs av kommuner och är verksamma i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län. Vårt arbete ska drivas i linje med lokala och regionala strategier för hållbar utveckling, energi och klimat. I samverkan med myndigheter, lärosäten och näringsliv på lokal, regional, nationell och internationell nivå erbjuder vi kompetens inom hållbar energiutveckling.

På uppdrag av våra ägare

Vi ska erbjuda kompetens inom energi- och klimatområdet som påverkar och stödjer offentliga och privata aktörer att arbeta för en hållbar energiutveckling. Det gör vi genom att informera, kartlägga, analysera, skapa handlingsplaner och driva projekt samt arbeta med stöd och rådgivning. I förordning 2016:385 pekar också regeringen ut energikontor som ansvariga att samordna och utveckla den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Läs mer om hur vi arbetar med förordningsuppdraget under sidan Regional utvecklingsledning för kommunal energi- och klimatrådgivning.

Energikontoren i Sverige och EU

Vi är ett av Sveriges 16 regionala energikontor som tillsammans täcker in hela landet, från Norrbottens till Skånes län, och vi samordnas av föreningen Energikontoren Sverige. I samarbete med Energimyndigheten, EU-kommissionen, myndigheter och aktörer på lokal, regional och nationell nivå stöder energikontoren arbetet för effektivare energianvändning och ökad andel förnybar energi. I Europa finns ungefär 360 energikontor, många av dem medlemmar i nätverket European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment (Fedarene).

Läs mer om Energikontoren Sverige

Läs mer om Fedarene

Vi har 100 procent offentligt huvudmannaskap

Södermanlands län
Eskilstuna kommun 
Flens kommun 
Strängnäs kommun  
Nyköpings kommun  
Katrineholms kommun 
Gnesta kommun 
Oxelösunds kommun
Trosa kommun 
Vingåkers kommun

Västmanlands län
Västerås kommun
Fagersta kommun
Hallstahammars kommun
Kungsörs kommun

Uppsala län
Uppsala kommun
Knivsta kommun
Heby kommun
Enköping kommun

Samverkanskommuner med överenskommelse om regional utvecklingsledning (utöver våra ägare)

Arboga
Gotland
Hallstahammar
Håbo
Köping
Norberg
Sala
Skinnskatteberg
Surahammar
Tierp
Älvkarleby
Östhammar

Vår styrelse

Kommunerna i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län påverkar verksamhetens strategiska riktning och bemannar styrelsen med politiker, tjänstemän och andra, för regionen viktiga, aktörer.

Ordförande och vice ordförande
Torbjörn Claesson, styrelsens ordförande, vd, ENA Energi AB, Enköping
Kristina Birath, styrelsens vice ordförande, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, Eskilstuna kommun

Ledamöter
Anna Jungmarker, strateg, Västerås stad
Lars Andersson, Nyköpings kommun (C)
Gunnar Ljungqvist, Katrineholms kommun (S)
Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande, Strängnäs kommun (M)
Arne Fältin, vd, Flens Bostad, Flens kommun

Suppleanter
Boo Östberg, ordförande Bygg- och Miljönämnden, (C), Knivsta kommun
Lisa Ekberg, naturvårdshandläggare och energi- och klimatstrateg, Fagersta kommun
Catharina Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande, (S), Oxelösunds kommun
Stefan Björnmalm, Ekoutskottets ordförande, (C), Trosa kommun
Ingrid Jerneborg Glimne, Gnesta kommun (M)
Anneli Bengtsson, kommunstyrelsens ordförande, (S), Vingåkers kommun

Adjungerade
Rune Larsen, vd, teknisk chef, Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB)
Katarina Gustavsson, enhetschef Klimat och mänskliga rättigheter, Uppsala kommun
Lina Salomonsson, miljöstrateg, Heby kommun