2022-04-13

Nytt stöd för företag i Västmanland som vill minska sin klimatpåverkan

Nyhet

Driver du företag i Västmanland med som mest 50 anställda? Och går du i tankar om att till exempel byta till LED-belysning, ställa om till en cirkulär affärsmodell, skaffa energiglas eller någon annan åtgärd som kan göra din verksamhet mer hållbar? Då finns ett nytt investeringsstöd från regionen – ansökan är öppen till den 31 maj. Vi på Energikontoret i Mälardalen hjälper dig gärna!

Stödet kan också sökas av hållbara företag som vill nå fler kunder, exempelvis genom annonsering, utanför Västmanlands län. Till skillnad från många investeringsstöd kan Region Västmanlands nya stöd användas inte bara för kartläggningar och undersökningar – medlen ska även bidra till att bekosta själva åtgärden. Det kan till exempel vara inköp av ett klimatbokslut eller bättre isolering.

– Det är inte så vanligt med investeringsstöd som du får använda till det mesta inom hållbar utveckling, så har man outnyttjad potential för energieffektivisering ska man absolut ta chansen nu, säger Jesper Sundling, projektledare på Energikontoret i Mälardalen.

Vill du veta mer om stödet, eller är du osäker på hur du ska gå till väga för att ansöka? Vi hjälper dig! Kontakta Jesper Sundling på jesper.sundling@energikontor.se.

Läs mer om Region Västmanlands stöd för energibesparingar och hållbarhet