2022-12-12

Möt vår nya medarbetare Anders Levay

Nyhet

Anders Levay koordinerar ett nätverk för fastighetsägare i Västmanland som vill bli mer energismarta.

Energismarta byggnader? Det vet Anders Levay en hel del om. Energiingenjören förstärker Energikontoret i Mälardalen med erfarenheter från till exempel samhällsbyggnadsföretaget Ramboll och teknikkonsultföretaget Intec. Inom ramen för sitt nya uppdrag ska Anders Levay skapa bättre förutsättningar för en mer hållbar fastighetsbransch. ”För mig är det viktigt att kunna bidra till en bättre värld”, säger han.

Design av VVS-system, fuktutredningar, energibalansberäkningar och arbete med miljöcertifieringssystem, som Miljöbyggnad, GreenBuilding och BREEAM – listan på Anders Levays erfarenheter kan göras lång. På Energikontoret i Mälardalen ska han nu koordinera ett nätverk för fastighetsägare i Västmanland inom ramen för det EU-finansierade samverkansprojektet ”Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige”.

– Vårt mål är att göra det lättare för fastighetsägare att mötas och dela kunskaper som kan hjälpa dem minska energianvändningen i sina byggnader. Det gör vi bland annat genom föredrag, informationsträffar med teknikföretag samt drift- och anläggningsgenomgångar, och genom att finnas till hands för rådgivning, säger Anders Levay.

Flera vinster med energieffektivisering

Att arbeta på ett oberoende och icke-vinstdrivande energibolag är väldigt belönande, menar Anders Levay, och någonting som lockade till tjänsten.

För mig är det viktigt att kunna bidra till en bättre värld, och det finns flera vinster med att energieffektivisera fastigheter eftersom vi minskar både energikostnader, klimatpåverkan och hur mycket våra byggnader belastar elnäten. Anders Levay, projektledare på Energikontoret i Mälardalen

Varmt välkommen till Energikontoret i Mälardalen, Anders Levay!