EU-finansierad

Exklusivt för våra ägare

Energipuls för ägare: Stöd för kommuner avseende nya EU-direktiv

Datum: Fredag den 23 augusti
Tid: 08.00–09.00
Plats: Länk till digital plattform skickas efter anmälan
Pris: Kostnadsfritt
Kontakt: helena.ek@energikontor.se
Anmäl dig här

Under 2024 arrangerar Energikontoret i Mälardalen sex digitala energipulser, exklusivt för bolagets ägare. Energipulserna fokuserar på hur omvärldshändelser, på europeisk, nationell och regional nivå, påverkar kommunens arbete inom energi, kraftförsörjning och hållbar omställning.

Syftet är att hjälpa våra ägare få ut det mesta av bolaget som sin pålitliga partner i energifrågor. Vi bedriver löpande omvärldsbevakning och sammanställer viktiga händelser till kort och koncis information. Varje energipuls fokuserar på ett specifikt tema, pågår i en timme och vänder sig till våra ägare. Det innebär att anmälan är öppen för dig som arbetar i någon av bolagets ägarkommuner.

Tema för Energipuls 23 augusti

EU har satt som mål att unionen ska minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 55  procent, jämfört med 1990, fram till 2030 och bli klimatneutralt senast 2050. För att nå dessa mål måste EU-länderna genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen och fasa ut fossila bränslen. För att förverkliga den gröna omställningen har EU tagit fram paketet ’Fit for 55’ som innehåller förslag till lagar och ändringar i nuvarande EU-lagstiftning som ska göra att EU kan minska växthusgasutsläppen och uppnå klimatneutralitet.

Kommunerna kommer att beröras av revidering av Direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD), Energieffektiviseringsdirektivet (EED) och Förnybartdirektivet (RED). Energikontoret i Mälardalen erbjuder som tjänst att stötta kommunerna avseende de nya krav som revideringen av EU-direktiven innebär. Genom att kommunerna förbereder sig inför kommande lagkrav tillsammans med Energikontoret i Mälardalen kan både klimat och pengar sparas.