EU-finansierad

Exklusivt för våra ägare

Energipuls för ägare (extrainsatt): Effektsimulering

Datum: Onsdag den 19 juni
Tid: 08.00–09.00
Plats: Länk till digital plattform skickas efter anmälan
Pris: Kostnadsfritt
Kontakt: helena.ek@energikontor.se
Anmäl dig här

Under 2024 arrangerar Energikontoret i Mälardalen sex digitala energipulser, exklusivt för bolagets ägare. Energipulserna fokuserar på hur omvärldshändelser, på europeisk, nationell och regional nivå, påverkar kommunens arbete inom energi, kraftförsörjning och hållbar omställning.

Syftet är att hjälpa våra ägare få ut det mesta av bolaget som sin pålitliga partner i energifrågor. Vi bedriver löpande omvärldsbevakning och sammanställer viktiga händelser till kort och koncis information. Varje energipuls fokuserar på ett specifikt tema, pågår i en timme och vänder sig till våra ägare. Det innebär att anmälan är öppen för dig som arbetar i någon av bolagets ägarkommuner.

Tema extrainsatt energipuls

Energikontoret i Mälardalen har lanserat ett unikt verktyg för att simulera lokal effektanvändning i takt med den förväntade samhällsutvecklingen. Verktyget ska göra det lättare att planera framtida elanvändning och hur elnätet ska förstärkas för att minska risken för kapacitetsbrist. Under en extrainsatt energipuls presenterar projektledare Ivan Barck hur verktyget används för att simulera effektanvändning för en specifik kommun.

Vi måste studera elanvändning på den här nivån för att förstå hur samhällsutvecklingen påverkar behovet av lokal nätutveckling. Ivan Barck, projektledare på Energikontoret i Mälardalen

Simuleringsverktyget utvecklas inom ramen för projektet Elsamarta Östra Mellansverige (2023–2026), som medfinansieras av Europeiska unionen.