Martin Heed

Projektledare
Solel

Uppsala 072-971 41 72

Joachim Gellerstedt

Projektledare
Energieffektivisering och transporter

Uppsala 070-287 91 17

Agnes Widing

Projektledare
Cykelsamverkan, Energieffektivisering

Uppsala 073-533 17 22

Joel Runesson

Projektledare
Hållbara byggnader

Eskilstuna 070-216 34 14

Jesper Sundling

Projektledare
Energieffektivisering i företag och industri

Eskilstuna 072-971 41 73

Fredrik Svensson

Projektutvecklare


Eskilstuna 070-717 22 91

Elin Törnwall

Projektledare
Energieffektivisering och transporter

Eskilstuna 070-517 63 22

August Lindholm

Projektledare
Energieffektivisering i företag och industri

Eskilstuna 073-533 12 39

Mathias Söderholm

Projektutvecklare och -ledare
Energi i företag och organisation

Uppsala 070-104 57 13