Webbinarium: Bli energismart med digital ”pitch & match”

Webbinarium: Bli energismart med digital ”pitch & match” Välkommen till ett webbinarium om energieffektivisering i flerbostadshus! Lyssna till sakkunniga och ta chansen att få svar på just dina frågor om energieffektiv renovering, dess utmaningar och möjligheter. Fem företag presenterar innovativa energilösningar som du kan lära dig mer om i separata forum. Datum: Onsdag 26 januari…

Webbinarium: upphandling enligt EnOff-modellen

Leverantörsträff – Upphandling enligt EnOff-modellen Ta chansen att lyssna till hur upphandling enligt EnOff-modellen kan gå till; för att öka möjligheten att möta detta på bästa sätt. En gemensam diskussion förs i slutet för att öppna upp för potentiella samarbeten. Lotta Bångens från Energieffektiviseringsföretagen presenterar EnOff-modellen (energieffektivisering i offentlig sektor) som förenklar upphandling av energieffektivisering.…

logotyp fastighetsnätverk sörmland

Fastighetsnätverk Sörmland

Fastighetsnätverk Sörmland Fastighetsnätverk Sörmland vänder sig till alla fastighetsägare som är verksamma inom Södermanlands län. Genom kompetensspridning och erfarenhetsutbyte syftar nätverket till att accelerera utvecklingen mot en hållbar förvaltning av bostäder och lokaler. Öka din kompetens och bidra till minskad miljöbelastning i ert fastighetsbestånd – delta i Sörmlands fastighetsnätverk. Varför ska vi vara med? Inom…

Presentationer från Sörmlands Cykelting 2020

Sörmlands Cykelting 2020 Tisdagen den 10 november 2020 gick andra upplagan av Sörmlands Cykelting av stapeln. Det var slutkonferens för projektet Cykelsamverkan Sörmland som drivits av Energikontoret i Mälardalen sedan hösten 2018. Konferensen genomfördes digitalt till följd av restriktionerna i samband med Covid-19. Eventet samlade cirka 60 deltagare som fick ta del av resultat från…

Effektivisera mera: Bostäder

Effektivisera mera och vinn en energigenomgång Vi hälsar fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Västmanland varmt välkomna att delta i Effektivisera mera: Bostäder – en tävling i energieffektivisering som pågår under september-december 2020. Som en del av tävlingen arrangeras två seminarium om energieffektivisering, och tre vinnare kommer belönas med en energigenomgång av sina fastigheter som genomförs av…