Insatsprojekt Hållbara transporter

Insatsprojekt Hållbara transporter Insatsprojekt Hållbara transporter var ett nationellt projekt som samordnades av Energimyndigheten och Sveriges 15 regionala energikontor. Syftet var att stärka samhällets kännedom om den kostnadsfria och opartiska tjänsten kommunal energi- och klimatrådgivning. Det gjorde Energikontoret i Mälardalen genom att tillsammans med rådgivarna arrangera aktiviteter som seminarier, rådgivningsmöten och studiecirklar om laddplatser och…

REDI

Resfria digitala möten inom offentlig sektor (REDI) Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, enligt Trafikverket. Genom att minska resandet kan tid och pengar sparas, stress och klimatavtryck minska och effektivitet och samverkan öka. Därför driver Energikontoren Sverige projektet REDI, med syfte att erbjuda kommuner, kommunala bolag och regioner stöd…

Cykelsamverkan Sörmland

Cykelsamverkan Sörmland Energikontoret i Mälardalen kommer mellan 2019 och oktober 2020 driva projektet Cykelsamverkan Sörmland. Projektet utförs med bidrag från Energimyndigheten tillsammans med samarbetspartners Katrineholms kommun, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Nyköpings kommun, Strängnäs kommun, Region Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanland. Projektet berör det viktiga arbete som krävs för att effektivisera energianvändningen, minska klimatpåverkan och åstadkomma…

LaddInfraÖst 2.0

LaddInfraÖst 2.0 Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder. En viktig del i att lyckas är en omställning till laddningsbara fordon som rullar på förnybar energi. Därför driver vi på Energikontoret i Mälardalen projektet LaddInfra Öst 2.0, med syfte att informera om och skapa fler laddningsplatser för elbilar. Bakgrund Regeringen har som mål…

Cykelvänlig arbetsplats Södermanland (avslutad)

Denna kampanj är avslutad!Klicka här för att komma till 2019 års kampanj. Bli en cykelvänligare arbetsplats! För att uppmuntra sörmländska arbetsplatser som gör det lättare för medarbetare att cykla till jobbet och i tjänsten finns utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats. Det finns många skäl att välja cykeln som transportmedel – framför allt betyder det att du prioriterar…

Hållbart resande för bad och arena i Munktellstaden (avslutad)

Hållbart resande för bad och arena i Munktellstaden Hållbart resande för bad och arena i Munktellstaden är ett projekt som drivits av Eskilstuna kommun i samarbete med Energikontoret i Mälardalen. Projektet har syftat till att främja hållbart resande för hur besökare vid tävlingar, träningar och andra idrottsrelaterade aktiviteter tar sig till och från den nya…

Främja energieffektivare användning av dieseldrivna arbetsmaskiner (avslutat)

Främja energieffektivare användning av dieseldrivna arbetsmaskiner (avslutat) Länsstyrelsen i Uppsala län och Energikontoret i Mälardalen AB drev tillsammans med branschföreträdare ett projekt mellan 2011 och 2014 som syftade till att minska energianvändningen och klimatpåverkan från arbetsmaskiner inom skog, jordbruk och entreprenadsektorn. Lantbrukare utbildades i sparsam körning, en instruktionsfilm skapades för skogsbruket och metoder för effektivare…

Spjutspetsar Mobility Managment – Unikt samarbetsprojekt för hållbart resande (avslutat)

Spjutspetsar Mobility Management – Unikt samarbetsprojekt för hållbart resande (avslutat) I projektet Spjutspetsar Mobility Management har 15 organisationer samverkat för att underlätta för medarbetarna att cykla, gå och åka kollektivt i tjänsten samt till och från jobbet. 345,7 ton CO2 och 1 GWh energiförbrukning har årligen reducerats genom organisationernas engagemang och medarbetarnas förändrade resvanor. Projektet…

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län (avslutat)

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län (avslutat) Länsstyrelserna i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län har mellan 2011 och 2014 drivit ett projekt för att effektivisera de kommunala transporterna i 16 av länens kommuner. Projektet har visat på de besparingsmöjligheter som finns inom transportområdet för kommunerna, samt fått kommunerna att vidta direkta…

Biogas Öst (avslutat)

Biogas Öst Biogas Öst är ett regionalt samverkansprojekt som ska påverka och förbättra förutsättningarna för biogas i östra Mellansverige. Det finns ett stort intresse kring dessa frågor och Biogas Öst kan fylla flera viktiga uppgifter på regional nivå. Obs! Biogas Öst drivs sedan 2013-01-01 som egen organisation och är därmed inte längre en del av…