Cirkulär ekonomi för ett Resurseffektivt Östra MellanSverige (CEÖMS)

En övergång till en cirkulär ekonomi är helt nödvändig om vi ska lyckas med det globala målet att minska konsumtionen. En cirkulär ekonomi, där avfall i princip inte uppstår och där naturresurserna används effektivt, är ett område där det finns det mycket att göra inom en rad sektorer som samtidigt ger nya affärsmöjligheter med stor…

Energi- och klimatdata

Energi- och klimatdata I listan nedan har vi samlat energiöversikter för samtliga kommuner med huvudmannaskap hos Energikontoret i Mälardalen. Energiöversikterna är interaktiva och visar energianvändning och koldioxidutsläpp i respektive kommun. De innehåller även nyckeltal för områden inom vilka det finns stor potential att minska klimatpåverkan. Södermanlands länEskilstunaFlenGnestaKatrineholmNyköpingOxelösundSträngnäsTrosaVingåkerUppsala länEnköpingHebyKnivstaUppsalaVästmanlands länFagerstaHallstahammarKungsörVästerås Mer information: Martin Heed Energikontoret i…

One Planet City Challenge

One Planet City Challenge Energikontoret i Mälardalen har uppdraget att agera som nationell supportfunktion för One Planet City Challenge. Har du frågor eller funderingar om hur du registrerar dig? Kontakta oss! Mer information: David Wästljung Energikontoret i Mälardalen 070 897 25 15 david.wastljung@energikontor.se Vanliga frågor:Min kommun vill delta – hur gör vi? Berätta det för…

Cykelvänlig arbetsplats Södermanland (avslutad)

Denna kampanj är avslutad!Klicka här för att komma till 2019 års kampanj. Bli en cykelvänligare arbetsplats! För att uppmuntra sörmländska arbetsplatser som gör det lättare för medarbetare att cykla till jobbet och i tjänsten finns utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats. Det finns många skäl att välja cykeln som transportmedel – framför allt betyder det att du prioriterar…

Restvärme Södermanland (avslutat)

Det långsiktiga målet med projektet är ett ökad nyttjande av industriell restvärme i Södermanlands län. För att möjliggöra detta kravs en ökad vetskap om var värmen finns och hur den skulle kunna användas. Projektmål: Synliggöra potentialen för tillvaratagande av industriell restvärme i Södermanlands län samt påbörja en dialog kring hur värmen skulle kunna tillvaratas. Syfte…

Vindkraft Öst Etapp IV (avslutat)

Vindkraft Öst Etapp IV Vindkraft Öst Etapp IV är ett projekt, som finansieras av Energimyndigheten, vars huvudsyfte är att utgå ifrån tidigare genomförda aktiviteter och bidra till ökad kunskap om vindkraftens möjligheter och förutsättningar i regionen, främja en utbyggnad av vindkraft i regionen för att därigenom bidra till uppfyllande av energi- och klimatmål samt främja…

Implementeringsnätverk – länsdatabas för energi- och klimatutsläppsdata för kommuner i Uppsala län

Implementeringsnätverk – länsdatabas för energi- och klimatutsläppsdata för kommuner i Uppsala län Projektet ska öka kommunernas kapacitet att hålla energi- och klimatdata, erhålla adekvata uppföljningsunderlag och beslutsunderlag för effektivt energi- och klimatarbete. Projektet sker i samarbete med Länsstyrelsen, Regionförbundet, Landstinget och kommunerna i Uppsala län, samt Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Projektet pågår mellan 2016 och 2018…

Hållbart resande för bad och arena i Munktellstaden (avslutad)

Hållbart resande för bad och arena i Munktellstaden Hållbart resande för bad och arena i Munktellstaden är ett projekt som drivits av Eskilstuna kommun i samarbete med Energikontoret i Mälardalen. Projektet har syftat till att främja hållbart resande för hur besökare vid tävlingar, träningar och andra idrottsrelaterade aktiviteter tar sig till och från den nya…

Samordning och utveckling av kommunal energi- och klimatrådgivning

Samordning och utveckling av kommunal energi- och klimatrådgivning Energikontoren har varit och är en viktig aktör för att minska klimatpåverkan och sprida kunskap om effektivare energianvändning i olika sektorer. Regionala energikontor har sedan flera år ett förordningsuppdrag som regional utvecklingsledare för den kommunala energi- och klimatrådgivningen enligt förordningen STEM 2016:385 och utgör en viktig regional…

Kunskapsnod för energiutmaningen

Kunskapsnod för energiutmaningen och Europa Inom ramen för EU:s forsknings- och innovationsprogram, Horisont 2020, har Energikontoret i Mälardalen ett regionalt informationsuppdrag om energiutmaningen i EU. Horisont 2020 består av tre delar – excellent forskning, industriellt ledarskap och samhällsutmaningar. Med en budget om cirka 800 miljarder kronor under programperioden 2014–2020 är det världens största satsning av…