Grönare värme med vatten (avslutat)

Grönare värme med vatten (avslutat) Informationskampanjen ”Grönare värme med vatten” har dels informerat villaägare med direktverkande el hur de kan konvertera till ett vattenburet system, dels informerat villaägare om det konverteringsstöd som finns att söka hos Länsstyrelserna.  Detta skedde i samarbete med de kommunala energi- och klimatrådgivarna i Södermanland, Västmanland och Uppsala län samt Länsstyrelserna…

Trygg med värmepump – flerfamiljsfastigheter (avslutat)

Trygg med värmepump – flerfamiljsfastigheter (avslutat) Trygg med värmepump – var etapp två i ett informationsprojekt om värmepumpar, denna etapp riktade sig till flerfamiljsfastigheter. Projektet höjde genom fyra seminarier kunskapen hos totalt 54 fastighetsägare och installatörer för att göra dem medvetna om de systemfel som alltför ofta görs i samband med installationer och besiktningar av…

Trygg med värmepump (avslutat)

Trygg med värmepump Etapp I (avslutat) Trygg med värmepump var ett informationsprojekt i två etapper om värmepumpar. Projektet svarade på de frågor som kan uppkomma vid köp av värmepump. I etapp I har detta har skett i form av frukost- och informationsmöten, seminarier och en broschyr. Mottagare av denna information har varit tjänstemän, politiker, handläggare,…

Competence (avslutat)

Competence (avslutat) Competence, var ett EU-projekt som syftade till att höja kompetensen hos de regionala energikontoren i Europa om transporter och dess påverkan på miljön och energisystemet. Projektet pågick mellan 2005 och 2007 och mynnade ut i kunskapsbasen http://transportlearning.net/. Projektet Competence, var ett EU-projekt inom IEE, vars primära syfte var att höja kunskapsnivån om hållbara…