Vindkraft Öst Etapp IV (avslutat)

Vindkraft Öst Etapp IV Vindkraft Öst Etapp IV är ett projekt, som finansieras av Energimyndigheten, vars huvudsyfte är att utgå ifrån tidigare genomförda aktiviteter och bidra till ökad kunskap om vindkraftens möjligheter och förutsättningar i regionen, främja en utbyggnad av vindkraft i regionen för att därigenom bidra till uppfyllande av energi- och klimatmål samt främja…

Restvärme Södermanland (avslutat)

Sammanfattande kort projektbeskrivning och bakgrund   På uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanland åtar sig Energikontoret i Mälardalen att genomföra en potentialstudie för restvärme i Södermanlands län. Uppdraget avser kartläggning av potentialen för tillvaratagande av restvärme i Södermanlands län samt framtagande av en slutrapport. Uppdraget ska genomföras i dialog med Länsstyrelsen och i enlighet med gemensamt framtagen…

Svenska Solelmässan

Svenska Solelmässan anordnas årligen av Energikontoret i Mälardalen och STUNS Energi i samarbete med Uppsala kommun och Svensk Solenergi. Mässan anordnades för första gången under hösten 2014 och har utvecklats till en av Sveriges främsta arenor för ny miljöteknik riktat mot energi- och fastighetsbranschen. Här samlas årligen Sveriges ledande företag inom solel, energilagring och miljöteknik…

Framtidens solel i Östra Mellansverige

Framtidens solel i Östra Mellansverige, fas II Framtidens solel är ett projekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och har som syfte att öka användningen av solel i små och medelstora företag i Östra Mellansverige (förkortat ÖMS). Arbetet med förnybar energi och hållbarhetsfrågor ökar konkurrenskraften hos företag och minskar deras koldioxidutsläpp. Projektet pågår till 2022.  Bakgrund För närvarande pågår ett stort…

Nätansluten Solel – Mälardalen och Gotland

Nätansluten Solel – Mälardalen och Gotland För att stödja den svenska solcellsmarknaden på rätt sätt är det viktigt att ha god kunskap om hur många anläggningar det faktiskt finns i Sverige. Denna information har tidigare saknats och nu rättas detta till för Mälardalen av oss på Energikontoret till genom de ”Gröna Solkartorna”. Projektet har pågått…

Nätverk för Energieffektivisering

Nätverk för Energieffektivisering Projektet är nationellt och upprättar regionala nätverk som underlättar för små och medelstora företag vars energianvändning överstiger 1 gigawattimmar per år (GWh/år). Genom systematiskt och strukturerat arbete med energieffektivisering uppnås effektivare industriell energianvändning. Detta energieffektiviserar näringslivet, specifikt för små och medelstora företag, och gör därmed även dessa mer konkurrenskraftiga på marknaden. Projektet…

Vindkraft Öst Etapp III (avslutat)

Vindkraft Öst etapp III (avslutat) Under Etapp III har Vindkraft Östs geografiska område expanderats till att även omfatta Östra Götalands län. Projektet har även omfattat regionala möten, nätverksträff och stöttning av projektet ENKLAV samt en kontinuerlig stöttning vid aktörers frågor och behov. Projektet finansierades av Energimyndigheten och utfördes i samarbete med Energikontoret Östra Götaland. Etapp…

Solel i lantbruket – realiserbar potential och affärsmodeller (avslutat)

Solel i lantbruket – realiserbar potential och affärsmodeller (avslutat) Solel i lantbruket beskriver vilka variabler och praktiska förutsättningar som har betydelse för om en större utbyggnadstakt av solkraft skall kunna ske inom lantbruket. Projektet har dels identifierat den realiserbara potentialen för solel i lantbruk, och dels utrett kvalitets- och säkerhetsaspekter. Men projektet har även tagit…