Energikontoret står redo att leverera efter klimatmötet i Katowice

Bild: De europeiska energikontoren anordnade ett sidoevent i Paris i samband med COP21-mötet 2015.   Energikontoret står redo att leverera efter klimatmötet i Katowice   EU driver på den globala utvecklingen Klimatutsläppen är gränsöverskridande och då är det naturligt att även arbetet med dem handlar om samverkan över gränserna. COP24, det pågående klimatmötet i Katowice,…

Kommuner som innovativa energicentrum

Enligt den svenska energiöverenskommelsen ska vi inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Men hur ska vi komma dit? Kommunerna tillsammans med forskningen har en nyckelroll där behoven möter lösningarna. Samverkande innovation är en förutsättning för att nå de hållbara energisystemen och projektfinansiering finns. Det var våra övergripande teman på Energikontorets inspirationsseminarium i Eskilstuna.…

Borgmästaravtalet – en bra deal för små kommuner!

Vi på Energikontoret tror att framförallt små kommuner kan dra nytta av EU:s Borgmästaravtal. Inte minst för att få till ett strukturerat och framgångsrikt arbete med energi- och klimatfrågorna. Därför anordnade vi ett webinarium där vi bad två små svenska kommuner berätta om sina erfarenheter från arbetet med avtalet. EU lanserade Borgmästaravtalet år 2008 för…

Energikontoret informerar om Borgmästaravtalet

Energikontoret informerar om Borgmästaravtalet Energikontoret i Mälardalen deltar i EU:s Borgmästaravtal för klimat och energi. Vi informerar om avtalet och om dess möjligheter för kommuner och regionala offentliga aktörer i Mälardalen. Energikontorets roll Energikontoret fungerar som en informationsnod i Mälardalen. Energikontoret informerar kommuner om Borgmästaravtalet och guidar kommunerna i ansökningsprocessen. Energikontoret erbjuder även teknisk expertis…

Samordning och utveckling av kommunal energi- och klimatrådgivning

Samordning och utveckling av kommunal energi- och klimatrådgivning Energikontoren har varit och är en viktig aktör för att minska klimatpåverkan och sprida kunskap om effektivare energianvändning i olika sektorer. Regionala energikontor har sedan flera år ett förordningsuppdrag som regional utvecklingsledare för den kommunala energi- och klimatrådgivningen enligt förordningen STEM 2016:385 och utgör en viktig regional…

Energikontoret som kunskapsnod för energiutmaningen i Horisont 2020

Energikontoret som kunskapsnod för energiutmaningen i Horisont 2020 Energikontoret i Mälardalen har ett regionalt informationsuppdrag om energiutmaningen i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Programmet har ett tydligt fokus på samhällsutmaningar och offentliga aktörer är viktiga för att nå EU:s mål inom energi- och klimatområdet. Sedan 2015 har Energikontoret informerat offentliga aktörer i Mälardalen om…

Europeiska trafikantveckan

Europeiska trafikantveckan Varje år mellan den 16 – 22 september äger den Europeiska trafikantveckan rum. Det är en upplysningskampanj som ska motivera medborgare till att cykla, gå och åka kollektivt. Kampanjen ska också uppmuntra städerna till att underlätta för invånarna att använda dessa alternativ. Bakgrund Redan år 2000 undertecknade Sverige en deklaration där man förband…

Data4Action (avslutat)

Data4Action Energikontoret i Mälardalen (EKM) samarbetade under 2011 med Energikontor Norr inom ramen för EU-projektet Data4Action, och projektet finansierades av IEE. Projektet syftade till att utveckla samarbetsmodeller mellan lokala och regionala myndigheter och energidataleverantörer. Projektet har resulterat i att EKM har påbörjat projektet Implementeringsnätverk i Uppsala län, och blivit regional informatör i EU-projektet Borgmästarvalet. Bakgrund…

BIK – Behovsmotiverade, innovationsfrämjande och klimateffektiva projekt (avslutat)

BIK – Behovsmotiverade, innovationsfrämjande och klimateffektiva projekt (avslutat) BIK var en förstudie som förberedde utvecklingsprojekt i Östersjöregionen som en del av EU:s Regionalfond i Östra Mellansverige (ERUF ÖMS). Målet var att identifiera projektidéer som tog sig an de, för EU och för Östra Mellansverige, viktiga framtidsfrågor som formulerats i tillväxtagendan Europa 2020 och Östersjöstrategin: klimat,…