logotyp fastighetsnätverk sörmland

Fastighetsnätverk Sörmland

Fastighetsnätverk Sörmland Fastighetsnätverk Sörmland vänder sig till alla fastighetsägare som är verksamma inom Södermanlands län. Genom kompetensspridning och erfarenhetsutbyte syftar nätverket till att accelerera utvecklingen mot en hållbar förvaltning av bostäder och lokaler. Öka din kompetens och bidra till minskad miljöbelastning i ert fastighetsbestånd – delta i Sörmlands fastighetsnätverk. Varför ska vi vara med? Inom…

Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i östra Mellansverige

Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i östra Mellansverige Bygg- och fastighetssektorn står för närmare 40 procent av Sveriges energianvändning, enligt Energimyndigheten. Bättre förutsättningar för kunskapsdelning inom hållbarhet kan stärka den regionala utvecklingen av långsiktiga lösningar som lågenergihus. Därför driver Region Örebro län, Region Östergötland och Energikontoret i Mälardalen projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i ÖMS med…

Energikontor i samverkan för smartare energianvändning

Energikontor i samverkan för smartare energianvändning (ESSE) Det finns stor potential att energieffektivisera bygg- och fastighetssektorn. Därför driver Energikontoret i Mälardalen, Energikontoret Region Östergötland och Energikontoret Region Örebro län projektet Energikontor i samverkan för smartare energianvändning (ESSE). Målet är att stärka förutsättningarna för en mer resurseffektiv energianvändning i bostadsföretag, bostadsrättsföreningar och byggnader i offentlig verksamhet…

Svenska Solelmässan

Svenska Solelmässan anordnas årligen av Energikontoret i Mälardalen och STUNS Energi i samarbete med Uppsala kommun och Svensk Solenergi. Mässan anordnades för första gången under hösten 2014 och har utvecklats till en av Sveriges främsta arenor för ny miljöteknik riktat mot energi- och fastighetsbranschen. Här samlas årligen Sveriges ledande företag inom solel, energilagring och miljöteknik…

Energibyggare

Energibyggare Utbildningen är en fyra timmar lång interaktiv webbaserad utbildning inom området energieffektivt byggande och förnybar energi. Utbildningen riktar sig till alla som kan påverka hur energieffektiv en byggnad blir som t ex byggnadsarbetare, installatörer, arbetsledare, platschefer och alla andra yrkesgrupper. Utbildningen görs för att skapa en helhetsförståelse på individnivå för varför det är viktigt…

Energieffektiva företag i Östra Mellansverige

Energieffektiva företag i Östra Mellansverige Projektet bidrar till att små och medelstora företag ökar sin konkurrenskraft, och minskar sin klimatpåverkan. Detta sker genom arbete med energieffektivisering, och att samverkan mellan viktiga aktörer inom området förstärks och nyetableras. Projektet utgörs av tio aktiviteter/delprojekt riktade mot små och medelstora företag, organisationer som dessa företag möter och kommuner.…

Framtidens solel i östra Mellansverige

Framtidens solel i Östra Mellansverige, fas II Framtidens solel är ett projekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och har som syfte att öka användningen av solel i små och medelstora företag i Östra Mellansverige (förkortat ÖMS). Arbetet med förnybar energi och hållbarhetsfrågor ökar konkurrenskraften hos företag och minskar deras koldioxidutsläpp. Projektet pågår till 2022.  Bakgrund För närvarande pågår ett stort…

Information och rådgivning om mindre kyl- och värmeanläggningar (avslutat)

Information och rådgivning om mindre kyl- och värmeanläggningar (avslutat) Projektet har genomförts av Energikontoren Sverige och var en del av Energimyndighetens arbete med EPBD2-uppdraget. Projektet har syftat till att genomförandet av direktivet om byggnaders energiprestanda har ökat, samt bidra till upprustning eller utbyte av äldre och feldimensionerade system för värme och kyla hos målgrupperna företag,…

Energieffektiva bostadsrättsföreningar (avslutat)

Energieffektiva bostadsrättsföreningar (avslutat) Under projektet har 167 stycken bostadsrättsföreningar (BRF:er) kontaktats och erbjudits rådgivning kring energieffektiviseringar. Totalt besöktes 41 BRF:er, och hos dessa har besparingar på 621 MWh/år uppmätts. Energikontoret i Mälardalen AB har tillsammans med Vattenfall Värme Uppsala, Riksbyggen och Uppsala kommun genomfört projektet som pågick mellan 2013 och 2015. Projektet finansierades av Energimyndigheten.…

Nationella noder för lågenergibyggande (avslutat)

Nationella noder för lågenergibyggande (avslutat) I detta projekt har Energikontoren Sverige påbörjat en kraftsamling inför den omställning och det paradigmskifte som vägen mot nära-nollenergibyggnader innebär. Systematisering och spridning av kunskap och erfarenheter har ökat beställares och leverantörers möjligheter att genomföra byggprojekt för låg energianvändning. Det planeringsunderlag som projektet tog fram visar en besparingspotential på 12GWh.…