Nyheter som publiceras av Energikontoret i Mälardalen

Kungsörsbaserad verkstad satsar 1,6 miljoner på hållbarhetsutveckling

Pressmeddelande 2021-06-23 Kungsörsbaserad verkstad satsar 1,6 miljoner på hållbarhetsutveckling Mattias Nettelbladt, verkställande direktör på Kungsörs Mekaniska Verkstad, ville ersätta företagets oljepannor med ett hållbart alternativ. 2020 bad han Energikontoret i Mälardalen om råd – nu installerar Kungsörs kommun och Mälarenergi ett fjärrvärmenät som ytterligare tre lokala företag ska ansluta sig till. Det är en resa…

Över 95 miljarder euro till forskning och innovation för en hållbar framtid

Över 95 miljarder euro till forskning och innovation för en hållbar framtid I ett nyligen publicerat pressmeddelande presenterar EU-kommissionen en strategisk plan för de första fyra åren av Horisont Europa – Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation, med en föreslagen budget om över 95 miljarder euro. Den strategiska planen ska säkerställa att åtgärder och…

Nya tillskott till Energikontoret i Mälardalens styrelse

Nya tillskott till Energikontoret i Mälardalens styrelse Torbjörn Claesson, verkställande direktör för energileverantören Ena Energi i Enköping, valdes till ny ordförande i Energikontoret i Mälardalens styrelse på bolagets digitala årsmöte den 13 maj. Till nya styrelseledamöter valdes också Anna Ljungmark, miljöstrateg, Västerås stad, Catharina Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande (S), Oxelösunds kommun och Lisa Ekberg, energi- och…

Kungsörs kommun ny delägare till Energikontoret i Mälardalen

Kungsörs kommun ny delägare till Energikontoret i Mälardalen Kungsör, den näst snabbast växande kommunen i Västmanland, är en attraktiv etableringsort som lockar allt fler företag. I ett steg mot en hållbar utveckling blir kommunen delägare till Energikontoret i Mälardalen, ett expertorgan inom energi- och klimatfrågor. Det slog kommunfullmäktige fast i ett enhälligt beslut måndagen den…

Får du det nybyggda hus du betalat för?

Får du det nybyggda hus du betalat för? Det är inte ovanligt att nybyggda hus har betydligt högre energianvändning än vad husköparen och leverantören kom överens om. Och det drabbar såväl miljön som köparens plånbok. Men det finns goda exempel på nybyggda hus med låg energianvändning och driftkostnad, och det går att ställa krav på…

Energikontoret i Mälardalen lägger grund för projekt om framtidens elsystem

Energikontoret i Mälardalen lägger grund för projekt om framtidens elsystem I framtiden ska Sverige ha 100 procent förnybar elproduktion från källor som sol, vind och vatten. Det är en omställning som innebär flera tekniska och ekonomiska utmaningar för elsystemet. Därför undersöker Energikontoret i Mälardalen förutsättningarna för att hitta fungerande lösningar. Förstudien ”Framtidens elsystem i östra…

Deltagare överskrider målen i nyligen avslutat projekt om energieffektivisering

Deltagare överskrider målen i nyligen avslutat projekt om energieffektivisering Att erbjuda verksamheter som vill minska sin energianvändning stöd i grupp kan vara ett vinnande koncept. Det står klart när projektet Nätverk för energieffektivisering avslutas. Energikontoret i Mälardalen har sedan 2016 samordnat 40 livsmedelsbutiker, industriföretag och pastorat i fem nätverk – och det har gett mycket…

Har vi lämnat heltidskontoret för gott?

Har vi lämnat heltidskontoret för gott? Sedan utbrottet av pandemin har 40 procent av alla arbetade timmar i Europa utförts på distans, enligt EU:s institut för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound). I september 2021 kan offentliga organisationer som vill nyttja coworking och hybridarbete söka bidrag från Vinnova. Sveriges innovationsmyndighet menar att organisationer som delar…