Cirkulär ekonomi för ett Resurseffektivt Östra MellanSverige (CEÖMS)

En övergång till en cirkulär ekonomi är helt nödvändig om vi ska lyckas med det globala målet att minska konsumtionen. En cirkulär ekonomi, där avfall i princip inte uppstår och där naturresurserna används effektivt, är ett område där det finns det mycket att göra inom en rad sektorer som samtidigt ger nya affärsmöjligheter med stor…

Digital frukostträff för industrin

Välkommen till digital frukostträff för industrin Att använda mer energi än nödvändigt är både dyrt och påfrestande för klimatet. Energieffektivisera er verksamhet och minska era kostnader! Att minska energikostnaderna kan vara viktigt för många företags överlevnad i dessa tider. För att erbjuda hjälp och opartisk rådgivning bjuder Energimyndigheten, Energieffektiviseringsföretagen och Energikontoret i Mälardalen in till…

Cykelsamverkan Sörmlands digitala cykelkonferens

Välkommen till en digital cykelkonferens! Energikontoret i Mälardalen kommer den 12 maj hålla i en digital konferens inom projektet Cykelsamverkan Sörmland. Vi bjuder på  en blandning av inspirerande och kunskapshöjande föreläsningar med fokus på cykling och hållbara transporter. Datum: tisdagen den 12 maj Tid: 09.30-13.30 Plats: digitalt via programmet Teams (tidigare Skype) Anmälan: anmälan sker…