Minskade koldioxidutsläpp 2021 med Klimatklivet

Minskade koldioxidutsläpp 2021 med Klimatklivet Klimatklivet är ett investeringsstöd som delas ut av Naturvårdsverket för åtgärder som minskar utsläpp på lokal och regional nivå. Det kan sökas av bland andra företag, bostadsrättsföreningar och stiftelser som har en idé som kan ge minskad klimatpåverkan. Ansökan är planerad att öppna vid fyra tillfällen under 2021, och Energikontoret…