Allt fler känner till och använder kommunala solkartor

Allt fler känner till och använder kommunala solkartor 18 av 52 kommuner i östra Mellansverige erbjuder interaktiva digitala solkartor som visar vilka tak som lämpar sig att installera solceller på. I en nyligen genomförd undersökning svarar 69 procent av tillfrågade privatpersoner och små och medelstora företag att de känner till den webbaserade tjänsten – och…