Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i östra Mellansverige

Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i östra Mellansverige Nu ska fler fastighetsägare minska sina klimatutsläpp. Arbetet med nära-nollenergibyggnader fortsätter genom samverkansprojektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i östra Mellansverige. Energikontoret Region Örebro län, Energikontoret Östergötland och Energikontoret i Mälardalen vill tillsammans bidra till de globala målen inom Agenda 2030 och de nationella målen om minskad klimatpåverkan. Men…