Använder din verksamhet olja som energikälla? Sök pengar från Klimatklivet och byt till ett mer klimatsmart alternativ

Använder din verksamhet olja som energikälla? Byt till ett mer hållbart alternativ med medel från Klimatklivet. Det är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. I vårbudgeten 2019 beslutade regeringen att förstärka investeringsstödet med 750 miljoner kronor. Nästa ansökningsomgång för Klimatklivet är 15–28 augusti…