Webinarium: Borgmästaravtalet – en bra deal för små kommuner!

Detta webinarium är genomfört men här kan du se det igen: Välkommen till ett webinarium om EU:s Borgmästaravtal EU lanserade Borgmästaravtalet år 2008 för att engagera kommunerna i implementeringen av EU:s klimat- och energipolitiska mål. Avtalet kan betraktas som en succé då hälften av unionens population ingår i avtalet. I Sverige deltar 56 kommuner varav…

Beviljat investeringsstöd – Zetterbergs Industri investerar för minskad klimatpåverkan

Pressmeddelande 2018-09-12   Zetterbergs Industri investerar för minskad klimatpåverkan – beviljat investeringsstöd Naturvårdsverket har beviljat ett investeringsstöd till Zetterbergs Industri. Med hjälp av stödet kommer spillvärmen från företagets tillverkning värma fabrikslokalerna och eliminera befintlig oljeeldning. Energikontoret i Mälardalen har hjälpt Zetterbergs att ta fram en lösning för ventilationen i deras lackeringsanläggning, en behovsanpassad lösning med…