Framtidens Solel i Östra Mellansverige

Minskad miljöpåverkan – ökad konkurrenskraft   Framtidens Solel är ett projekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och har som syfte att öka användningen av solel i små och medelstora företag i Östra Mellansverige. Arbetet med förnybar energi och hållbarhetsfrågor ökar konkurrenskraften hos företag och minskar deras koldioxidutsläpp. Projektet har en egen hemsida som är…

Så mycket ökade andelen nätansluten solel under 2017

Så mycket ökade andelen nätansluten solel under 2017 Våra gröna solkartor är nu uppdaterade med siffror för 2017. Detta arbete utförs inom ramen för projektet ”Framtidens solel i östra Mellansverige”. Den höga utbyggnadstakten av solel ser ut att hålla i sig. Genom våra seminarier/utbildningar, vår hemsida www.framtidenssolel.se med oberoende information riktade till små och medelstora…