Klimatmatchen i Munktellområdet

Klimatmatchen i Munktellområdet Tävlingen Klimatmatchen i Munktellområdet har nått sitt mål och vi vill tacka er alla som hängde med på den hållbara resan med så stort engagemang! Vi hoppas era nya resvanorna kan bestå och att ni kan inspirera fler i er omgivning att tänka på valet av hållbart färdsätt eller transportalternativ. Klimatmatchen är…