Vindkraft Öst-projektet fortsätter med ny etapp!

Vindkraft Öst-projektet fortsätter med ny etapp! Under veckan valde Energimyndigheten att bevilja medfinansiering av projektet Vindkraft Öst etapp IV. Projektet kommer att pågå till och med maj 2018. Projektets huvudsyfte är att bidra till ökad kunskap om vindkraftens möjligheter och förutsättningar i regionen. För att nå detta syfte kommer en rad aktiviteter som fokuserar på…