Solel i Södermanland

Solel i Södermanland Energikontoret har inom ramen för projektet ”Framtidens Solel” tagit fram statistik för installerad solel i Södermanlands län. Ökningen för år 2016 är hela 106% i jämförelse med året innan. Tryck på bilden för bättre upplösning. Mer information: Framtidens solel

Gemensam logotyp för regionens kommunala Energi- och klimatrådgivare

Gemensam logotyp för regionens kommunala Energi- och klimatrådgivare Ny logga har arbetats fram för användning ute hos kommunernas energi- och klimatrådgivning samt när rådgivarna gör gemensamma utåtriktade aktiviteter i nätverket och tillsammans med det regionala energikontoret. Loggan är grön och svart med vit bakgrund i sitt ursprung men kan ändras till helsvart eller vit beroende på i…

Trafiksäkerhetsrådet

Trafiksäkerhetsrådet – För aktiv och hållbar mobilitet   Trafiksäkerhetsrådets ändamål är att bedriva trafiksäkerhetsarbete av nationellt intresse på ideell och demokratisk grund. Arbetet syftar till att bidra till de transportpolitiska målen. Trafiksäkerhetsrådet är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för ökad trafiksäkerhet för aktiva och hållbara transportsätt.   Mer information: Trafiksäkerhetsrådet