Inspirationsfilmer om solel

Inom projektet Framtidens Solel i Östra Mellansverige har det tagits fram fem kortfilmer om solel. Syftet med filmerna är att på ett informativt och visuellt manér öka kunskapen och medvetenheten kring solel hos små och medelstora företag men även andra relevanta aktörer. Filmerna lyfter fram aktörer i olika branscher som har vågat satsa på solel för…