Värme i fysisk planering

Värme i fysisk planering Första mötet för referensgruppen i projektet ”Värme i fysisk planering” hålls just nu. Syftet med detta projekt är att utveckla ett verktyg som ska hjälpa kommuner i valet av värmeförsörjning vid planering av nya områden men även vid förtätningar. Arbetet med utveckling av detta verktyg ska pågå fram till mars 2018.…