Incitament för energieffektivisering

Incitament för energieffektivisering Projektet Incitament för energieffektivisering är ett nationellt projekt som drivs av länsstyrelserna i Sverige och syftar till att hjälpa små och medelstora företag som berörs av miljötillsyn att bli mer energieffektiva. Tanken med projektet är att tillsynsmyndigheter ska kunna erbjuda kostnadsfri hjälp med energieffektivisering i samband med miljötillsynen. Projektet finansieras av EU:s…