Studiebesök på Västerås kraftvärmeverk

Studiebesök på Västerås kraftvärmeverk Idag var Fredrik Wedelstam från Energikontoret på studiebesök i Västerås och kraftvärmeverket vid panna 6 (sopförbränning) arrangerat av energi- och klimatrådgivaren i Västerås stad, Zandra Wenngren. Mycket intressant att se hur effektivt avfallet hanteras och separeras efter förbränning. Den inspirerande guiden berättade bl a att en av de farligaste utsläppen som…