Beviljad Klimatklivsansökan till ett av nätverksföretagen

Beviljad Klimatklivsansökan till ett av nätverksföretagen Inom ramen för den nationella satsningen EEnet har Energikontoret hjälpt MF Produktion i Tierp att ta fram en klimatklivetansökan för konvertering av deras oljepanna. Ansökan har blivit beviljad och företaget kommer nu att inleda arbetet för att konvertera till ett fossilfritt uppvärmningssystem. Åtgärden beräknas minska CO2-utsläppen med 230 ton…