Stöd till innovationer för hållbara städer

Stöd till innovationer för hållbara städer Den befolkningsmässiga och ekonomiska tillväxten i världens städer innebär stora behov av innovationer för hållbara lösningar inom områden som avfall, luft, byggande, buller, energi och transporter när städer byggs, renoveras och förvaltas. En ny generation av avancerad miljöteknik behöver utvecklas. I höst startar den första utlysningen av ekonomiskt stöd…