Media uppmärksammar uppstarten av nätverk för energieffektivisering

Media uppmärksammar uppstarten av nätverk för energieffektivisering Vid uppstartsmötena för Energikontoret i Mälardalens två nätverk för industriföretag var intresset från media stort. Den 30:e och 31:a augusti genomfördes uppstartsmöten i Eskilstuna respektive Enköping. Vid båda mötena rapporterade media om satsningen, vilket har renderat i tidningsartiklar i flera lokal tidningar. Nätverkssatsningen drivs i samarbete med Energimyndigheten…