Energilyftet i Eskilstuna

Energikontoret i Mälardalen hjälpte Energimyndigheten att genomföra utbildningen Energilyftet i Eskilstuna idag. 21 kursdeltagare bestående av bland annat fastighetsägare, arkitekter och installatörer fick lära sig hur den webbaserade utbildningen går till. Dagen avslutades med ett studiebesök på Sveriges enda passivhuscertifierade kontorsbyggnad i Lilla Nyby.