Nytt stöd – Coacher ska hjälpa småföretag energieffektivisera

Nytt stöd – Coacher ska hjälpa småföretag energieffektivisera Energimyndigheten öppnar till hösten upp för ett nytt stöd till coacher för energi och klimat (CEK). Det är ett nytt projekt inom det Nationella regionalfondsprogrammet som finansieras av EU. Projektet syftar till att stötta småföretag med en energianvändning under 300 megawattimmar (MWh) att energieffektivisera. Det nya stödet…