Energikontor Svealand?

Energikontor Svealand? Senaste nytt från statliga Indelningskommittén ”De tre nya storlänen ska bildas i januari 2018. I samma områden bildas tre nya landsting (regioner) ett år senare. Enligt delbetänkandet som överlämnades till regeringen i dag är syftet med de nya storregionerna bland annat att skapa en sammanhängande regional organisation, där statliga myndigheter och landstingen har…