Medel till kommuner i Mälardalen för hållbart resande

Medel till kommuner i Mälardalen för hållbart resande Eskilstuna, Nyköping, Uppsala, Västerås och Örebro kommuner har beviljats EU-stöd för projektet Knuffa resan rätt, ett projekt med aktiviteter för långsiktig beteendepåverkan för koldioxidsnåla persontransporter. Projektet är ett samverkansprojekt mellan de fem kommunerna Eskilstuna, Nyköping, Uppsala, Västerås och Örebro. Energikontoret i Mälardalen har hjälpt koordinatorn Eskilstuna kommun…