Nationellt insatsproFöreskrifter om bidrag nu på remiss

Föreskrifter om bidrag nu på remiss Remissen gällande nya föreskrifter om bidrag för den kommunala energi- och klimatrådgivningen har nu skickats ut. Regeringen har beslutat om en ny förordning om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. Förordningen (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning träder i kraft den 1 juli 2016. Enligt förordningen har…