Energikontoret i Mälardalens projekt med i Sveriges Nationella Reformprogram 2016

Energikontoret i Mälardalens projekt med i Sveriges Nationella Reformprogram 2016 Projektet presenteras av Regeringen som ett bidrag till Sveriges nationella reformprogram 2016, Europa 2020 – EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. Sveriges nationella reformprogram 2016 skrivs av regeringskansliet och via Sveriges Kommuner och Landsting har projektet lyfts fram som ett bra regionalt…

Projektet Energieffektiva företag samarbetar med Almi om energiklok affärsrådgivning

Projektet Energieffektiva företag samarbetar med Almi om energiklok affärsrådgivning De företag som arbetar strategiskt med att sänka sina energikostnader stärker också sin konkurrenskraft. För att nå ut till företagen startar nu projektet Energieffektiva företag ett samarbete med Almi kring energiklok affärsrådgivning. -Vi har arbetat framgångsrikt med Almi tidigare i frågorna och genom detta projekt som…