En ny kommunal ägare i Energikontoret

En ny kommunal ägare i Energikontoret Ena Energi går in som delägare i Energikontoret i Mälardalen AB. ENA Energi är Enköping kommuns helägda energiproducent och har en viktig roll i att hjälpa kunder och invånare med energifrågor. Genom att ENA Energi går in som delägare i Energikontoret i Mälardalen kommer bolagen tillsammans kunna stötta företag…