Lågenergihus för attraktivt boende, nationellt (avslutat)

Lågenergihus för attraktivt boende, nationellt (avslutat) Projektets syfte var att stimulera efterfrågan bland kommuner för att bygga och renovera småhus och flerbostadshus enligt lågenergihusnormerna. Informationsinsatserna har varit riktade till politiker och tjänstemän i huvudsak. Projektetägare har varit Energikontoren Sverige och projektledningen har skötts av Energikontoret i Mälardalen. De regionala insatserna har skötts av respektive läns…